Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Potilasvahinkolautakunta

Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuositus potilasvahinkoasiassa korvauksenhakijan, Potilasvakuutuskeskuksen tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan pyynnöstä. Lautakunta voi antaa tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä lausunnon tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa korvausasiassa.

Jos epäilet, että sinulle on tapahtunut potilasvahinko, ota ensivaiheessa yhteys Potilasvakuutuskeskukseen.