Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Potilasvahinkolautakunta

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta säädetyn lain (959/2918) mukaisesti liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistyvät 1.1.2021 uudeksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. Yhdistymisen myötä aiemmin liikennevahinkolautakunnalle kuuluvat asiat käsitellään uuden lautakunnan liikennevahinko-osastolla, ja vastaavasti potilasvahinkoasiat potilasvahinko-osastolla.
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on riippumaton ja puolueeton liikenne- ja potilasvahinkoasioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia ja lausuntoja yksittäisissä liikennevakuutuslain, liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain ja potilasvakuutuslain (948/2019) mukaisissa korvausasioissa. Lautakunta voi antaa myös yleisiä edellä mainittujen lakien soveltamista koskevia suosituksia. Lautakunnan tulee pyrkiä korvauskäytännön yhtenäistämiseen sekä liikenne- ja potilasvahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseen tiedottamalla toiminnastaan ja ratkaisukäytännöstään.
Lautakunnan uudet verkkosivut julkaistaan vuoden 2021 aikana. Siihen asti tietoa lautakunnan toiminnasta ja muun muassa ohjeita ratkaisusuosituksen pyytämisestä saa liikennevahinkolautakunnan  ja potilasvahinkolautakunnan nykyisiltä verkkosivuilta.

 

Jos epäilet, että sinulle on tapahtunut potilasvahinko, ota ensivaiheessa yhteys Potilasvakuutuskeskukseen.

 

Sähköpostiosoitteemme ovat muuttuneet 1.4.2021 alkaen, uusi osoite on potilas(at)liipo.fi / etunimi.sukunimi(at)liipo.fi