Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Yleistä

 

Lautakunnan uudet sivut löydät osoitteesta www.liipo.fi 

Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle Suomessa aiheutunut henkilövahinko voidaan korvata potilasvakuutuslain (948/2019) tai ennen 1.1.2021 sattuneiden vahinkojen osalta potilasvahinkolain (585/1986) mukaan. Kaikkia hoidon yhteydessä aiheutuneita haittatapahtumia ei kuitenkaan korvata potilasvahinkoina.

Potilasvakuutuskeskus ratkaisee ensivaiheessa ilmoitetun vahingon korvattavuuden. Korvausasian saa vireille toimittamalla vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle.

 

Aiemmin erillään toimivat liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta ovat yhdistyneet 1.1.2021 uudeksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. Yhdistymisen myötä liikennevahinkolautakunnalle kuuluneet asiat käsitellään lautakunnan liikennevahinko-osastolla, ja vastaavasti potilasvahinkoasiat potilasvahinko-osastolla.

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 5.11.2020 nimittänyt 1.1.2021 liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan puheenjohtajiston, jäsenet ja varajäsenet. Linkki asettamispäätökseen: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806e848a.