Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Ratkaisusuosituspyyntö

Potilasvahinkoa koskeva vahinkoilmoitus osoitetaan ensi vaiheessa Potilasvakuutuskeskukselle. Jos Potilasvakuutuskeskus ei ole käsitellyt ratkaisusuosituspyynnössä tarkoitettua korvausasiaa, lautakunta siirtää asian käsittelyn Potilasvakuutuskeskukselle. Siirrosta ilmoitetaan ratkaisusuosituspyynnön tekijälle.

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuositus siitä, onko tutkimuksen, hoidon taikka sellaisen laiminlyönnin yhteydessä aiheutunut potilasvahinkolain säännösten perusteella korvattava henkilövahinko. Lautakunta ottaa ratkaisusuosituksessaan kantaa vain niihin seikkoihin, joilla voidaan arvioida olevan merkitystä korvausasian käsittelyssä.

Potilasvahinkolautakunta voi käsitellä asian myös korvausperusteen osalta, vaikka ratkaisusuositusta pyydettäisiin vain korvausmääristä.

Ilmeisen aiheetonta ratkaisusuosituspyyntöä ei käsitellä. Jos ratkaisusuositusta pyydetään vasta sen jälkeen, kun kanneoikeus Potilasvakuutuskeskusta vastaan on menetetty, eli yli kolmen vuoden kuluttua Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksen tiedoksisaannista, lautakunta ei käsittele asiaa.

 

Tietoa henkilötietojesi käsittelystä potilasvahinkolautakunnassa AVAA TÄSTÄ