Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Potilasvakuutus

Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle Suomessa aiheutunut henkilövahinko voidaan korvata potilasvahinkolaissa (585/1986) tarkemmin säädetyin edellytyksin. Kaikkia hoidon yhteydessä aiheutuneita haittatapahtumia ei kuitenkaan korvata potilasvahinkoina. Lisätietoa potilasvakuutuksen perusteista saat Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta sekä Potilasvakuutuskeskuksesta

Potilasvakuutuskeskus ratkaisee ensivaiheessa ilmoitetun vahingon korvattavuuden potilasvahinkolain perusteella. Korvausasian saa vireille toimittamalla vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle.