Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Potilasvakuutus

Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle Suomessa aiheutunut henkilövahinko voidaan korvata potilasvakuutuslain (948/2019) tai ennen 1.1.2021 sattuneiden vahinkojen osalta potilasvahinkolain (585/1986) mukaan. Kaikkia hoidon yhteydessä aiheutuneita haittatapahtumia ei kuitenkaan korvata potilasvahinkoina. Lisätietoa potilasvakuutuksen perusteista saat sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta sekä Potilasvakuutuskeskuksesta

Potilasvakuutuskeskus ratkaisee ensivaiheessa ilmoitetun vahingon korvattavuuden. Korvausasian saa vireille toimittamalla vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta. Ilmoituksen potilasvahingosta voi tehdä PVK:lle joko kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisen vahinkoilmoituksen tekeminen edellyttää pankkitunnuksia. Paperisia vahinkoilmoituslomakkeita voi tilata Potilasvakuutuskeskuksesta sähköpostitse lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi tai numerosta 040 450 4590 (klo 12-15). Myös hoitopaikan potilasasiamiehellä tai sosiaalityöntekijällä voi olla lomakkeita saatavilla. Ennen vahinkoilmoituksen täyttämistä kannattaa tehdä Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti<https://www.pvk.fi/verkkotesti>, jolla voi itse arvioida, voisiko kyseessä olla potilasvahinko ja kannattaako tapauksesta tehdä vahinkoilmoitus.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta voi pyytää ratkaisusuositusta sen jälkeen kun asia on käsitelty Potilasvakuutuskeskuksessa.