Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Korvauksen hakeminen

Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Ensivaiheessa korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskukselta, josta voi saada myös ohjausta korvaushakemuksen tekemiseen. Vahinkoilmoituslomakkeen voi saada soittamalla Potilasvakuutuskeskukseen (040 4504590) tai pyytämällä sen hoitolaitoksen potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä. Ilmoituksen tekeminen onnistuu myös Potilasvakuutuskeskuksen internet-sivuilla olevaa tulostettavaa lomaketta käyttäen http://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/lomakkeet/

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta voi käsitellä asian ja antaa ratkaisusuosituksen vasta sen jälkeen, kun Potilasvakuutuskeskus on antanut asiassa oman päätöksensä.