Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Ohjeita pyynnön laatimiseksi

Ratkaisusuosituspyyntö tehdään kirjallisena. 

Ratkaisusuosituspyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti. Siitä tulee kuitenkin ilmetä ainakin:

Potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
Potilasvakuutuskeskuksen käsittelytunnus
Hoitopaikat, joista on hankittavissa asiaan liittyvä selvitys (esimerkiksi hoitopaikat, joissa komplikaation jälkihoito on tapahtunut)
Miltä osin on tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen tai maksettuihin korvauksiin

Asiamiestä käytettäessä lautakunnalle tulee toimittaa valtakirja, jossa asiamies valtuutetaan hoitamaan asiaa lautakunnassa. Kun asiamiehenä toimii asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, valtakirjaa ei vaadita.

Asian käsittely lautakunnassa on maksutonta.