Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Käsittelyn eteneminen

Menettely lautakunnassa on kirjallista. Vuoden 2020 aikana asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin vuosi. Yksittäisen vahinkoasian käsittelyaika saattaa kuitenkin olla lyhyempi tai merkittävästi pidempi asian laadusta tai laajuudesta riippuen. Keskimääräinen käsittelyaika ilmoitetaan ratkaisusuosituksen pyytäjälle lähetettävässä vahvistuskirjeessä.

Asian käsittely perustuu lautakunnan saamaan ja hankkimaan kirjalliseen selvitykseen. Lautakunta hankkii asian ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset ja vastineet sen jälkeen, kun ratkaisusuosituksen tai lausunnon pyytäjältä on saatu riittävät tiedot tapahtuneesta.

Lautakunta pyytää Potilasvakuutuskeskukselta asiaan liittyvän aineiston. Ratkaisusuosituspyynnön johdosta varataan Potilasvakuutuskeskukselle sekä terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalle mahdollisuus vastineeseen.

Potilaasta tehdyt potilasasiakirjamerkinnät kuuluvat tärkeänä osana lautakunnan hankkimaan selvitykseen. Lautakunta hankkii tarvittaessa myös asiaan liittyvän kuvantamismateriaalin (röntgenkuvat, magneettikuvat ym.) tai muun materiaalin (hampaiden kipsimallit, solu- tai kudosnäytelasit ym.).

Tarvittaessa lautakunta hankkii lääketieteellisen asiantuntijalausunnon. Ratkaisusuosituksen pyytäjälle ja muulle asianosaiselle varataan tilaisuus lausua käsityksensä lautakunnan hankkimista selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella on mahdollisuus tutustua lautakunnalla käytettävissä olevaan selvitykseen.