Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Ratkaisusuosituksen merkitys

Lautakunnan ratkaisusuositus on suositus siitä, miten asia olisi lain mukaan ratkaistava. Lautakunta ei itse suorita suosittamiaan vahingonkorvauksia. Lautakunnan ratkaisusuositus annetaan tiedoksi Potilasvakuutuskeskukselle, joka harkintansa mukaan tekee asiassa uuden korvauspäätöksen. Käytännössä Potilasvakuutuskeskus noudattaa poikkeuksetta lautakunnan ratkaisusuosituksia.