Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Muutoksenhaku

Lautakunnan ratkaisusuositukseen ei voi hakea muutosta. Lautakunta voi harkintansa mukaan käsitellä asian uudelleen. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että lautakunnan ratkaisusuositus on perustunut puutteelliseen selvitykseen tai, että uudelleenkäsittely on tarpeen muiden asiassa ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi.

Uudelleenkäsittelyä pyydetään lautakunnalta kirjallisesti. Pyynnössä tulee ilmoittaa, miltä osin lautakunnan käytettävissä ollut selvitys oli puutteellinen. Pyyntöön on mahdollisuuksien mukaan liitettävä täydentävä selvitys asiassa (esimerkiksi uudet potilasasiakirjat tai lääkärinlausunto) tai tieto, mistä uusi selvitys on hankittavissa.