Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Tuomioistuinkäsittely

Korvauksenhakija voi nostaa korvausriitaa koskevan kanteen Potilasvakuutuskeskusta vastaan joko Helsingin käräjäoikeudessa taikka oman kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa. Kanne Potilasvakuutuskeskusta vastaan tulee nostaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon korvausratkaisusta.