Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0207 434 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Tuomioistuinkäsittely

Korvauksenhakija voi nostaa potilasvahinkolain mukaista korvausriitaa koskevan kanteen Potilasvakuutuskeskusta vastaan joko Helsingin käräjäoikeudessa taikka oman kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa. Kanne Potilasvakuutuskeskusta vastaan tulee nostaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon korvausratkaisusta.