Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Tehtävät

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuositus tai lausunto potilasvahinkolain mukaisessa korvausasiassa. Ratkaisusuositus annetaan silloin, kun pyynnön esittää korvauksen hakija (potilas, hänen omaisensa tai asiamiehensä), Potilasvakuutuskeskus tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava taikka ns. korvausten erottelua vaativa vakuutuslaitos. Lausunto annetaan tuomioistuimelle sen tai asianosaisen pyynnöstä.

Potilasvahinkolautakunta voi tarvittaessa antaa vakuutuksenantajille yleisiä soveltamissuosituksia potilasvahinkolain mukaisissa korvausasioissa. Toistaiseksi lautakunta on ohjannut korvauskäytäntöä yksittäisillä ratkaisusuosituksilla.

Lautakunnan on toiminnassaan erityisesti pyrittävä potilasvahinkoja koskevan korvauskäytännön yhtenäistämiseen.