Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuositus tai lausunto potilasvahingon korvaamisesta. Ratkaisusuositus annetaan silloin, kun pyynnön esittää korvauksen hakija (potilas, hänen omaisensa tai asiamiehensä), Potilasvakuutuskeskus tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava taikka ns. korvausten erottelua vaativa vakuutuslaitos. Lausunto annetaan tuomioistuimelle sen tai asianosaisen pyynnöstä.

Lautakunnan potilasvahinko-osasto voi tarvittaessa antaa yleisiä soveltamissuosituksia potilasvakuutuksen korvausasioissa. Toistaiseksi potilasvahinkojen korvauskäytäntöä on ohjattu yksittäisillä ratkaisusuosituksilla.

Lautakunnan on toiminnassaan erityisesti pyrittävä potilasvahinkojen korvauskäytännön yhtenäistämiseen.