Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Jäsenet ja varajäsenet

Lautakunnan potilasvahinko-osaston jäsenten on oltava terveyden- ja sairaanhuoltoasioihin perehtyneitä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Päätoimisen puheenjohtajan ja päätoimisen varapuheenjohtajan on oltava vahingonkorvausasioihin perehtyneitä.

Osaston jäsenistä ainakin kolmen on oltava erikoislääkäreitä, joilla on perehtyneisyys osastolla käsiteltäviin asioihin. Osaston jokaisessa jaostossa vähintään yhden jäsenen tulee olla lääkäri. Lisäksi osaston jäsenistä ainakin yhden on oltava muu terveydenhuollon ammattihenkilö ja ainakin yhden varajäsenen on oltava erikoishammaslääkäri.

Esittelijät ovat muun oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneita.

Lautakunnan kuluva toimikausi päättyy 31.12.2025