Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Jäsenet ja varajäsenet

Lautakunnan jäsenten on oltava terveydenhuoltoasioihin perehtyneitä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja vähintään kahden heistä on oltava vahingonkorvausasioihin perehtyneitä. Puheenjohtajan on lisäksi oltava tuomarin tehtäviin perehtynyt. Jäsenistä kahden on oltava erikoislääkäreitä ja ainakin yhden muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Mitä jäsenistä säädetään, koskee vastaavasti varajäsentä. Lautakunnan kuluva toimikausi päättyy 31.12.2017.

Potilasvahinkolautakunnan kaikki kahdeksan jäsentä muodostavat täysistunnon. Lautakunnan täysistunnossa käsitellään erityisen merkityksellisiksi katsotut asiat ja tuomioistuimille annettavat lausunnot. Lautakunnassa on lisäksi kolme jaostoa. Potilasvahinkoasioita käsittelevässä jaostossa on puheenjohtaja ja kolme jäsentä, joista yhden on oltava lääkäri.