Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Toimisto

Ratkaisusuositus- ja lausuntoasioiden valmistelun hoitavat päätoimiset ylemmän oikeustieteen tutkinnon  (OTM tai OTK) suoritta­neet esittelijät yhdessä toimistosihteereiden kanssa. Esittelyn hoitavat pää- ja sivutoimiset ylemmän oikeus­tieteen tutkinnon suorittaneet esittelijät. Valmisteluun ja osittain asioiden rat­kaisemiseen osallistuvat myös lautakunnan sivutoimiset lääkärit.

Lautakunnan lääkärit antavat lääketieteelliset arvionsa oman toimensa ohella, eivätkä he ole tavoitettavissa lautakunnan toimistolla.