Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Asiantuntijat

Lautakunnan potilasvahinko-osaston täysistunto voi kutsua lautakunnan pysyviksi asiantuntijoiksi henkilöitä, jotka edustavat lautakunnan kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Lisäksi lautakunta voi harkintansa mukaan hankkia asiantuntijalausuntoja muiltakin kuin pysyviltä asi­antuntijoilta. 

Asiantuntijalausunto on antajansa oma lääketieteellinen arvio asiasta. Se saattaa vaikuttaa lautakunnan ratkaisuun.

Lautakunnan pyytämä asiantuntijalausunto annetaan ratkaisusuosituksen pyytäjälle tiedoksi ennen asian ratkaisua ja hänelle varataan mahdollisuus antaa oma vastineensa asiantuntijalausunnossa esitetystä.