Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Kuka voi pyytää ratkaisusuositusta potilasvahinkoasiassa?

Ratkaisusuositus annetaan Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä. Ratkaisusuosituspyynnön voi esittää vakuutuksenottaja, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava, vakuutettu, vahinkoa kärsinyt ja muu korvaukseen oikeutettu.