Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Kuka voi pyytää ratkaisusuositusta potilasvahinkolautakunnalta?

Ratkaisusuositus annetaan Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä. Ratkaisusuosituspyynnön voi esittää Potilasvakuutuskeskuksesta korvausta hakenut ja korvauspäätöksen saanut (potilas, hänen omaisensa, asiamiehensä), terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava, Potilasvakuutuskeskus tai korvauksen erottelua vaativa vakuutuslaitos.