Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Mistä asiasta ratkaisusuositus annetaan?

Ratkaisusuositus annetaan Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksestä, ja yleensä siltä osin kuin se on saatettu lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi käsitellä asiaa myös potilasvahingon korvausperusteen osalta, vaikka ratkaisusuositusta haettaisiin vain korvausten osalta. Lautakunta ottaa ratkaisusuosituksessaan kantaa vain niihin seikkoihin, joilla voidaan arvioida olevan merkitystä korvausasian käsittelyssä.