Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Olen tyytymätön saamaani kohteluun, voinko saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi?

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä hoitohenkilökunnan toimintaa tai käytöstä, siltä osin kuin sillä ei ole merkitystä korvausasian käsittelyn kannalta.

Saamaansa kohteluun tyytymätön voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen tai tehdä asiasta muistutuksen hoitolaitokselle. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden yleinen ohjaus ja valvonta kuuluu asianomaisille aluehallintoviranomaisille sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).