Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Mistä voin saada apua ratkaisusuosituspyynnön tekemiseen?

Ratkaisusuosituspyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti. Ohjeet ratkaisusuosituspyynnön laatimiseksi löytyvät näiltä sivuilta ja pyynnön voi tehdä myös näiltä sivuilta tulostettavalla lomakkeella. Hoitolaitosten potilasasiamiehet voivat tarvittaessa avustaa ratkaisusuosituspyynnön laatimisessa.

Lautakunta käsittelee kaikki ratkaisusuosituspyynnöt tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti riippumatta siitä, onko suosituspyynnön tehnyt asianomainen itse vai hänen asiamiehensä.