Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0207 434 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Kuinka kauan asian käsittely kestää?

Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2018 on noin 10 kuukautta. Yksittäisten asioiden käsittelyaika saattaa kuitenkin olla lyhyempi tai merkittävästi pidempi asian laadusta ja laajuudesta riippuen. Asian vireille tulon jälkeen ratkaisusuosituspyynnön tekijälle lähetetään vahvistuskirje, jossa kerrotaan keskimääräinen käsittelyaika.