Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Kuinka kauan asian käsittely kestää?

Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2020 oli noin vuosi. Asian vireille tulon jälkeen ratkaisusuosituspyynnön tekijälle lähetetään vahvistusilmoitus, jossa kerrotaan keskimääräinen käsittelyaika. Yksittäisten asioiden käsittelyaika saattaa kuitenkin olla lyhyempi tai merkittävästi pidempi asian laadusta ja laajuudesta riippuen.