Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Miten tietojani käsitellään lautakunnassa?

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta käsittelee ratkaisusuositusten pyytäjien, jäsentensä ja asiantuntijoidensa, henkilöstönsä, sopimuskumppaneidensa, verkkosivujensa käyttäjien ja muiden asianosaisten henkilötietoja turvallisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi sekä kunnioittaen rekisteröityjen oikeuksia. Lautakunnan salassapitovelvollisuus sitoo myös sen käyttämiä henkilötietojen ulkopuolisia käsittelijöitä. Lautakunta ei käytä saamiaan henkilötietoja tai yhteystietoja mihinkään muihin tarkoituksiin, eikä siirrä niitä kolmansille osapuolille.
Henkilötietojen suojaaminen toteutetaan lautakuntaa velvoittavan lainsäädännön mukaisesti noudattaen muun muassa yleistä tietosuoja-asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679). Niiden mukaisesti henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain lautakunnan lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi ja vain niin kauan kuin on välttämätöntä em. tarkoituksen saavuttamiseksi. Lautakunta toteuttaa teknisiä ja organisatorisia varotoimenpiteitä suojatakseen tietoja niiden katoamista, tuhoutumista ja luvatonta käyttöä vastaan.
Sillä, jonka tiedoista on kyse, on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu lautakunnan rekisteriin. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää lautakunnalta häntä itseään koskevat henkilötiedot tai pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt pyydämme toimittamaan kirjallisesti lautakunnalle.