Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Frågor och svar

Den här delen innehåller ett urval av de vanligaste frågorna om patientförsäkringen.

Jag misstänker att det har skett en patientskada, vad skall jag göra?
Vem kan göra en begäran om rekommendation till patientskadenämnden?
För vad ges en rekommendation till avgörande?
Jag är missnöjd med bemötandet. Kan jag begära patientskadenämndens rekommendation till avgörande?
Var kan jag få hjälp med uppgörandet av begäran om rekommendation?
Hur länge räcker ärendets handläggning vid nämnden?