Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Medlemmar och suppleanter för verksamhetsperioden 2015-2017

Ordförande juris licentiat, VH Juhani Kaivola. Viceordföranden: VH Taisto Hujala och referendarierådet Marja-Liisa Judström. Ordinarie medlemmar är professorn Ari Harjula, professorn Ilkka Kiviranta, överläkaren Annamaija Sutela, regeringsrådet Päivi Salo och avdelningsskötare Katja Tähkä. Suppleanter: specialisttandläkaren Jari Ahlberg, specialistläkaren Helena Ervasti, professorn Markus Färkkilä, ledande överläkaren Kaisa Nissinen-Paatsamala, VH Harri Koskela-Koivisto, utvecklingschef Kirsi Markkanen, utvecklingschef Nina Hahtela, docenten Vesa Virtanen, docenten Heikki Saha, docenten Pentti Kallio, VH Jaana Laine, VH Suvi Miettunen, konsultativ tjänsteman Riitta Kokko-Herrala, docenten Jyrki Kössi, professorn Kimmo Taari och jurist Heidi Laurila.