Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Byrån

Förberedelsen av rekommendations- och utlåtandeärendena sköts av föredragandena, som har utfört juris kandidatexamen och som innehar tjänsten som sin huvudsyssla, tillsammans med byråsekreterarna. Ärendet föredras inför nämndens plenum eller sektion av föredraganden som har utfört juris kandidatexamen och som innehar tjänsten som huvud- eller bisyssla. Vid förberedelsen och även delvis vid beslutsfattandet deltar nämndens läkare, vilka innehar tjänsten som bisyssla.

Nämndens läkare ger sina medicinska utlåtanden vid sidan av sina ordinarie tjänster och de är inte anträffbara på nämndens byrå.