Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Jag misstänker att det har skett en patientskada, vad skall jag göra?

En skadeanmälan skall skickas till Patientförsäkringscentralen som i första hand tar ställning ifall skadan är ersättningsgill. Patientförsäkringscentralen ger råd hur man skall göra en skadeanmälan. En skadeanmälningsblankett kan beställas per telefon från Patientförsäkringscentralen eller den kan skrivas ut från Patientförsäkringscentralens internetsidor. Vårdinrättningens patientombudsman kan vid behov hjälpa till att fylla i skadeanmälan.