Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Vem kan göra en begäran om rekommendation till patientskadenämnden?

Rekommendation till avgörande ges över Patientförsäkringscentralens beslut. Begäran om rekom-mendation kan framställas av en ersättningssökande (patient eller av hans anhöriga eller ombud), Patientförsäkringscentralen, den som idkar hälso- och sjukvård eller av en försäkringsanstalt som yrkar på s.k. specificering av ersättningar.