Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Var kan jag få hjälp med uppgörandet av begäran om rekommendation?

En begäran om rekommendation till avgörande kan formuleras fritt. Anvisningar för uppgörandet av en begäran om rekommendation hittas på dessa sidor och en begäran kan även göras på den utskrivbara blanketten. Vårdinrättningens patientombudsman kan även hjälpa vid uppgörandet av en begäran.