Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Hur länge räcker ärendets handläggning vid nämnden?

År 2012 var den genomsnittliga handläggningstiden vid Patientskadenämnden ungefär sex månader. Beroende på ärendets art och omfattning kan den enskilda handläggningstiden dock variera. Efter att ärendet har anhängiggjorts vid nämnden, skickas till den som begärt rekommendationen ett bekräftelsebrev ur vilket framgår den genomsnittliga handläggningstiden.